UniversalCs.Com

UniversalCs.Com


  Definirea conceptului "lectie"

  Distribuiţi
  avatar
  VictorDascal
  V.I.P

  Mesaje : 671
  0 / 1000 / 100

  Definirea conceptului "lectie"

  Mesaj Scris de VictorDascal la data de Joi Dec 06, 2012 1:19 pm

  Termenul „lecţie” vine din latinescul „lectio”, derivat din „legere” şiînseamnă a citi cu glas tare un manuscris, a audia, a lectura, a medita.
  Lecţia reprezintă un demers didactic unitar care derivă către o serie deobiective specifice, către un anumit specific al conţinutului de transmis, cătremodalitatea principală de interacţiune a actorilor, către temporalitatearezervată acţiunilor, către cadrul metodologic dominant, cătreinstrumentalizarea adecvată cu mijloace de învăţământ.
  1
  Dacă în sensul tradiţional, lecţia era abordată ca o expunere, o lectură aeducatorului, care favoriza învăţarea prin memorare, receptare şi reproducere aconţinuturilor de către elev, în învăţământul modern lecţia este concepută subforma unei activităţi în care predomină, fie dialogul dintre cadrul didactic şielevi, fie acţiuni de investigare, de descoperire de noi adevăruri, învăţarea fiinduna de tip participativ, de cercetare, de rezolvare de situaţii problematice, prinstudiul independent, mai ales prin cooperare.În opinia lui Ioan Cerghit lecţia este o
  entitate de învăţământ, care esteceva mai mult decât o formă sau un cadru de organizare a instrucţiei, căci presupune, mecanisme şi legităţi de structurare şi funcţionare ce trebuiecunoscute.
  2
  Lecţia captează toate elementele universului didactic: conţinuturi,strategii, metodologii, modalităţi de organizare, forme de evaluare, specificărirelaţionale, conformaţii psihosociale.Ca şi la celelalte obiecte de învăţământ, forma principală a organizării procesului instructiv – educativ la ştiinţe ale naturii este lecţia. De felul cumînvăţătorul/ educatorul îşi desfăşoară lecţia, depinde înarmarea elevilor cucunoştinţe, priceperi şi deprinderi,precum şi contribuţia cunoştinţelor ladezvoltarea capacităţilor lor intelectuale.În procesul de învăţământ, verificarea şi aprecierea cunoştinţelor suntimportante atât pentru elevi, cât şi pentru cadru didactic.Ponderea acestui tip de lecţii în cadrul sistemului de lecţii trebuie să sestabilească în raport cu nivelul de pregătire al elevilor.Scopul verificării este să se stabilească dacă elevii şi-au însuşit noţiunile şitermenii şi să verifice deprinderile practice şi gradul lor de automatizare.Aşa cum precizează didactica generală, există o verificare curentă lafiecare lecţie şi o formă de verificare prin lecţii organizate în mod special.

   Acum este: Dum Dec 16, 2018 5:43 am